Våra Tjänster

Våra Tjänster


MÅLGRUPP


Lykkebo HVB är ett behandlingshem för pojkar/unga män från 14 år till och med 18 år som är i riskzon för att utveckla ett kriminellt beteende eller ett drogmissbruk. Pojkarna/de unga männen har vistas i olämpliga miljöer, begått, enstaka brott, provat doger, hamnar ofta i konflikt med andra kan ha stor frånvaro från skolan.


Vi erbjuder även följande:


- Rikstäckande transport till och från behandlingshemmet vid in eller utskrivning.


- Individanpassad behandling som kan skräddarsys efter socialtjänst, klient och vårdnadshavares önskemål/behov.


- Hög personaltäthet med en erfaren arbetsgrupp som har lång erfarenhet att hantera målgruppen och en vana att arbeta med aggressiva och hotfulla klienter.


Vid frågor, funderingar eller önskemål kontakta vår föreståndare:


Föreståndare

Mustafa Ashir

073-5157667

mustafa.ashir@lykkebo.se


BEHANDLINGSINNEHÅLL


Vi på Lykkebo HVB bedriver en individanpassad behandling som skräddarsys efter klientens behov. De behandlingsmetoder vi använder oss av är ART (Aggression Replacement Training), MI, ADL och HAP samt CPU för Cannabis avvärjning. Vi arbetar med ett lösningsfokuserat förhållningssätt samt att vi alltid arbetar med lågaffektivt bemötande. Vi lägger enormt stor vikt vid relationsbyggande då det är grundläggande för effektiv och framgångsrik behandling av målgruppen.


Vi erbjuder även följande:


- Ekologisk mat, KRAV-märkta varor, miljömedvetenhet och närproducerade livsmedel.


- Praktikmöjligheter för placerade klienter.


- Nära samarbete med föreningsliv, skola och sjukvård.


- Schemalagd fysisk aktivitet.


- Varierande aktiviteter för klienter.UPPTAGNINGSOMRÅDE


Rikstäckande placeringar från hela landet, transport till och från placerande kommun eller boende till oss på Lykkebo HVB erbjuds kostnadsfritt.INSKRIVNINGSFÖRFARANDE


1. Kartlägga klientens problematik.


2. Möte med socialsekreterare, vårdnadshavare och berörd klient.


3. Besök på boendet för att klienten ska få en uppfattning om hur dennes hemmiljö kommer att vara utformad.


4. Är alla partner överens om en inflyttning så bestäms det hur den processen skall se ut i samverkan med ansvariga parter. Inflyttningsprocessen är individuellt anpassad efter respektive klients behov.


Vi erbjuder vård som på sikt leder till självständighet och en framtida utsluss till eget boende eller träningslägenhet.SPRÅK


engelska, arabiska, persiska, dari, marockanska, kurdiska, spanskaÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Klienter kan vara placerade hos oss tills den dag de fyller 19 år. Utslusslägenheter för högre ålder finns tillgängliga för att uppnå en kontinuitet i klientens utveckling och långsiktiga behandling, kontakta vår föreståndare för mer information:


Föreståndare

Mustafa Ashir

073-5157667

mustafa.ashir@lykkebo.se

© Copyright. All Rights Reserved.